Arrangörer

Olsbergs Arenas konkurrenskraft ligger i det centrala läget mitt på Småländska Höglandet med ca 290 000 invånare inom 45 minuters pendlingsavstånd.

Marknadsföring för större arrangemang bör därför ske brett för att på det sättet locka fler i den aktuella målgruppen.

Olsbergs Arenas ledord för arrangemang:
”Högsta kvalitet, Omtanke om arrangören/gästen och besökaren, Nära till allt”

Olsbergs Arena har ett integrerat ljud- och ljus-system som är påbyggnadsbart, och åtta stycken motordrivna fästpunkter i taket för normal scenplacering. Övrig teknik hyrs ut enligt separat prislista.

Arrangörens ansvar

Arrangören bekostar sin egen marknadsföring.

Olsbergs Arena stödjer marknadsföringen genom egen hemsida och till självkostnadspris även mot lokala informationskanaler.

Arrangören svarar för alla erforderliga tillstånd som krävs från olika myndigheter om inte annan överenskommelse träffas i samband med kontraktsskrivning. Tillstånd ska i god tid före evenemanget kunna visas upp för arenachefen.

Arrangören ansvarar för säkerheten (bevakning och vakter) i samband med evenemang, om inte annan överenskommelse träffas i samband med kontraktsskrivning.

Betalningsformer

Olsbergs Arena förbehåller sig rätten att ta ett UC inför varje större evenemang. Inför varje evenemang tas en skriftlig offert fram, vilken arrangören ska godkänna. Olsbergs Arena förbehåller sig rätten att begära viss förskottsbetalning, vilket i så fall framgår av offerten.

Skadegörelse

Inför varje evenemang görs en fastighetskontroll och som vid behov dokumenteras. All eventuell skadegörelse som sker i samband med uthyrning faktureras arrangören.

Övrigt

Olsbergs Arena hyr inte ut lokaler till arrangörer, föreningar eller organisationer som är förknippade med kriminalitet, invandrarfientlighet eller i övrigt inte respekterar demokratiska värderingar.