Om webbplatsen

Sidan uppdaterades 2020-10-20

På den här sidan beskriver vi hur olsbergsarena.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Kända tillgänglighetsproblem

Vi vet om att de inlänkade externa delarna (t.ex Youtube-klipp och Goolge-karta) kan ha tillgänglighetsproblem som vi inte kan styra över.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av olsbergsarena.se, med stöd av tillgänglighetsexperter hos våra leverantörer. Senaste bedömningen gjordes den 20 oktober 2020.